Cúrsa Cóitseála Liathróid Láimhe Oilimpeach an Márta seo i gCluain Cille

An bhfuil suim agat i Liathróid Láimhe Oilimpeach a oiliúint?

Faoi na Cláir Forbartha Pobail agus Cuimsiú Spóirt arna n-éascú ag Comhpháirtíocht Spóirt na hIarmhí, tá áthas ar an gComhpháirtíocht Spóirt cúrsa a fhógairt a oireann do mhúinteoirí, d’fhoireann soláthraithe seirbhíse, d’oibrithe óige agus do chóitseálaithe.

Féach ar an eolas thíos le do thoil:

Réamhrá ar Liathróid Láimhe Oilimpeach:

Tá Cumann Liathróid Láimhe Oilimpeach na hÉireann ag seachadadh Cúrsa Cóitseála LO do mhúinteoirí, d’fhoireann soláthraithe seirbhíse, d’oibrithe óige agus do chóitseálaithe. Cuirfear pacáiste tosaigh ar fáil do gach scoil/eagraíocht a chríochnaíonn an cúrsa. Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil na gnéithe praiticúla agus teoirice seo a leanas i gceist leis an gcúrsa:

  • Gnéithe Teoirice (3 uair an chloig): Stair an spóirt, leaganacha de liathróid láimhe, rialacha an chluiche, 7rl.
  • Gnéithe Praiticiúla (3 uair an chloig): Teicníc – pas, glacadh, léimneach, lámhach, céimeanna, cluichí tosaigh (caith éadaí agus coisbheart cuí le do thoil)

Eolas Cúrsa: